Nederlandse Brouwers

6 juli 2016Naar overzicht

Nederlandse jeugd drinkt spectaculair minder

Uit de meest actuele cijfers afkomstig uit het onderzoek Jeugd en Riskant Gedrag 2015 van het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van VWS, blijkt dat scholieren steeds minder drinken.

Het aantal middelbare scholieren dat ooit alcohol heeft gedronken is aanzienlijk gedaald

Het aantal 12 tot 16-jarigen dat ooit in hun leven alcohol heeft gedronken is sterk gedaald. In 2003 was dit nog bijna 84%, in 2015 nog maar 45%. Bij uitsplitsing naar leeftijd blijkt dat het alcoholgebruik onder alle leeftijden is afgenomen. Het percentage 12-jarigen dat ooit alcohol heeft gedronken was bijvoorbeeld in 2003 nog 71% en in 2015 nadrukkelijk gedaald naar 18%. Jongeren beginnen dan ook steeds later met drinken. In 2011 was de gemiddelde startleeftijd 12,8 en in 2015 13,2.

Het aantal middelbare scholieren dat excessief drinkt daalt

Ook het percentage jongeren dat aan bingedrinken (5 of meer glazen bij een gelegenheid) doet daalt spectaculair. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. In 2003 was dit nog 40% tegen 18% in 2015.

Peter de Wolf, directeur Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie: “STIVA is blij dat deze cijfers aantonen dat de Nederlandse jeugd steeds minder drinkt. Deze daling is al ingezet in 2003 en zet zich de laatste jaren versneld door. Dat is heel goed nieuws, maar het betekent niet dat het niet beter kan. STIVA blijft zich inzetten voor verantwoorde alcoholconsumptie en tegen alcoholmisbruik.”

Bron: STIVA