Nederlandse Brouwers

10 oktober 2018Naar overzicht

Duurzame Ambities 2020: de tussenstand voor de biersector

Nederlandse bierbrouwers presenteren met trots de duurzaamheidsresultaten van de biersector over het jaar 2017. Op basis van een monitoring onder de bierbrouwers (uitgevoerd door KWA bedrijfsadviseurs) komt naar voren dat de biersector in ons land zeer goed presteert als het gaat om CO₂-reductie en duurzame brouwgerst.

Koploper proces-efficiëntie

In Nederland is de biersector koploper als het om energie-efficiëntie gaat. Zo gaat de sector sinds 2009 op het gebied van proces-efficiëntie 14% efficiënter om met energie. Dat is het hoogste percentage vergeleken met andere sectoren in het meerjarige Energie-efficiëntie convenant.

Besparing proces efficientie biersector 2017

Cees Jan Adema, directeur Nederlandse Brouwers: “Naast aandacht voor kwaliteit en smaak hebben bierbrouwers van oudsher ook aandacht voor duurzaam ondernemen. Een gezonde agrarische sector en schoon water zijn tenslotte van groot belang voor het brouwproces. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van grondstoffen te kunnen borgen, maken veel brouwers zich hard voor duurzaam waterbeheer, energie-efficiëntie en duurzame gerstteelt en dat werpt in ons land zeker zijn vruchten af!”

Tussentijdse resultaten duurzaamheidsambitie 2020

In 2012 hebben Nederlandse bierbrouwers hun ambities uitgesproken op het gebied van duurzaamheid en hun doelen voor het jaar 2020 vastgesteld. De tussenresultaten over 2017 zijn als volgt:

 

Doel 2020

Tussentijds resultaat

Reductie Waterverbruik sinds 2005

25% 18%

Reductie CO2 Energieverbruik sinds 2005

25% 32%

Reductie CO2 Transport sinds 2010

20% 10%

Aandeel duurzame landbouw

40% 31,3%

Flinke reductie CO energieverbruik

Opvallend is dat het percentage van CO₂-reductie van het energieverbruik uitstijgt boven de doelstelling van 25%. Een mooie prestatie. De stijging wordt veroorzaakt door toepassing van energiebesparende maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie (ingekocht of zelf opgewekt).

Aandacht voor reductie COtransport en reductie waterverbruik

Aan het behalen van de doelstelling voor waterreductie en transport zullen bierbrouwers de komende twee jaar extra aandacht besteden. Onder andere de toenemende variatie in het productportfolio zorgt voor een uitdaging op deze twee gebieden.

Hoewel het productieproces steeds efficiënter wordt, moet er tussentijds vaker gereinigd worden door het wisselen van de verschillende brouwsels. Bij transport is eenzelfde trend zichtbaar. De vrachtwagens worden zuiniger en waar mogelijk wordt er ingezet op transport over water, maar de variatie van het productportfolio zorgt voor een toename van kleinere transporten. Komend jaar zullen de bierbrouwers daarom in sectorbijeenkomsten hun best practices delen en afstemmen hoe vervolg te geven aan de invulling deze doelstellingen.

Nederlandse Brouwers is verheugd met de enorme stappen die afgelopen jaar zijn gemaakt en zet zich samen met de bierbrouwers in om de sectorprestaties in de toekomst verder te kunnen verbeteren. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht met o.a. ketenpartners en stakeholders.