Nederlandse Brouwers

18 april 2023Naar overzicht

Nu ook hervulbare bierflesjes en fusten mogelijk voor craftbrouwers

De brouwers van Nederland zijn sinds jaar en dag absolute koplopers bij het gebruik van hervulbare verpakkingen: bierflesjes, fusten, maar bijvoorbeeld ook kratten en pallets. Door dezelfde verpakking zo vaak mogelijk opnieuw te gebruiken, besparen de brouwers daarmee de vaak energie-intensieve recyclingprocessen. Op dit moment zijn bijna 95% van de bierflessen die gebruikt worden hervulbaar.

Met een inleverpercentage van vrijwel 100% van de verpakkingen, relatief korte retourritten en gemiddeld 20 keer hervullen van dezelfde fles en 100 keer hervullen per fust beschikken volgens duurzaamheidmanager Nederlandse Brouwers Eric Veldwiesch de brouwers over een van de meest duurzame verpakkingssystemen ter wereld. ‘De brouwers behoren daarmee wereldwijd tot een van de koplopers op het gebied van hergebruik  van consumentenverpakkingen.’

De afgelopen jaren heeft de sector een enorme ontwikkeling doorgemaakt met de komst van vele honderden craftbrouwers.  Tot nu hadden deze brouwerijen door de geringe omvang vaak niet de mogelijkheid om gebruik te maken van hervulbare flessen en fusten. Nederlandse Brouwers en CRAFT hebben daarom gezamenlijk twee sectoroplossingen ontwikkeld. Beide projecten zijn mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de subsidie ‘Circulaire Ketenprojecten’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

CRAFT-voorzitter Jos Oostendorp: ‘Komende zomer worden zowel het ‘absorptiemodel’ voor glazen statiegeldflessen als de gezamenlijke fustenpool ‘Kegs United’ gelanceerd. Hierdoor wordt het ook voor craftbrouwers mogelijk om toe te treden tot deze duurzaamst mogelijke verpakkingsopties binnen onze sector. Een belangrijke stap op weg naar het circulair worden van craftbrouwers’

Het ‘absorptiemodel’ voor statiegeldflessen

De Bruine Nederlandse Retourfles (BNR-fles) is al sinds de jaren ’80 de marktstandaard binnen de statiegeldflessen die de brouwers gebruiken. Jaarlijks worden er circa 1 miljard van deze flessen door diverse grotere brouwers op de markt gezet. Het maakt daarbij niet uit bij welke brouwerij de fles weer terugkomt en dus ook niet met welk bier de fles opnieuw wordt gevuld.

In het ‘absorptiemodel’ wordt het voor een craftbrouwerij ook mogelijk om gebruik te maken van deze fles, zonder zelf  investeringen te hoeven doen in retour- en spoelfaciliteiten. De craftbrouwerij koopt de BNR-fles in en zet de fles op de markt. Wanneer de consument de fles weer inlevert, gaat de fles niet terug naar de craftbrouwer, maar naar een brouwer die al een bestaande spoelfaciliteit heeft. Deze brouwer gebruikt de fles vervolgens voor het volgende rondje.

Eric Veldwiesch: ‘Hierdoor maken we als sector slim gebruik van de al aanwezige capaciteit en optimaliseren we de duurzaamheid van het totaalsysteem. Naar verwachting kunnen hierdoor op jaarbasis tussen de 20 en 50 miljoen flessen meer  worden hergebruikt dan nu het geval is.’

De licentiebeheerder van de BNR-fles, Nederlandse Brouwers, voert inmiddels de eerste gesprekken over deelname aan dit ‘absorptiemodel’ met geïnteresseerde craftbrouwers.

Fustenpool ‘Kegs United’

Vanaf komende zomer kunnen craftbrouwers ook gebruik maken van een ander samenwerkingsinitiatief: een gezamenlijke fustenpool voor de horeca. Via een centraal aangestuurde not-for profit organisatie worden zowel de hoeveelheid fusten als de tijd tussen verschillende afvullingen geoptimaliseerd. Directeur Kegs United Christaan Hamminga ‘’ Hierdoor is het niet langer nodig dat craftbrouwers vaak noodgedwongen gebruik moeten maken van eenmalige plastic fusten of een inefficiënte individuele fustenpool met een trage rotatietijd. Ook worden daardoor onnodige investeringen in nieuwe spoelfaciliteiten voorkomen, door slim gebruik te maken van al bestaande capaciteit.’

De eerste vijftien brouwerijen gaan de komende zomer van start met dit initiatief. Wanneer dit een succes is, zal de pool ook opengesteld worden voor meer deelnemers.