Nederlandse Brouwers

21 maart 2017Naar overzicht

‘Overheidsbeleid heeft beperkte invloed op alcoholconsumptie’

Uit onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Genève blijkt dat de impact van overheidsbeleid op het individuele alcoholgebruik beperkt is. De onderzoekers analyseerden gegevens over bijna 19.000 Zwitserse volwassenen die zijn verzameld in de periode 1993-2014. In deze periode werden in Zwitserland verschillende maatregelen genomen om overmatig alcoholgebruik te ontmoedigen, zoals accijnsverhoging, het beperken van alcoholreclames en het inperken van verkooppunten. In dezelfde periode daalde de individuele alcoholconsumptie met 25%, maar de onderzoekers concluderen dat deze daling niet is veroorzaakt door de maatregelen die zijn genomen. Wat de daling dan wel heeft veroorzaakt is onduidelijk. Waarschijnlijk spelen economische, culturele en demografische factoren spelen hierin een rol. 

Er zijn weinig andere studies bekend over het effect van overheidsbeleid op alcoholconsumptie die net als deze studie corrigeren voor contextuele factoren. Een eerdere studie deed dit wel en vond vergelijkbare uitkomsten als de studie van de Universiteit van Genève¹. Empirische studies van verschillende Europese landen laten ook zien dat er geen bewijs is dat alcoholwetgeving effect heeft. Deze studies laten nogmaals zien hoe complex het is om de effectiviteit van beleid te testen en dat meer onderzoek op dit gebied noodzakelijk is.  

1. Allamani A, Olimpi N, Pepe P, et al. Trends in consumption of alcoholic beverages and policy interventions in Europe: an uncertainty ‘associated’ perspective. Subst Use Misuse 2014;49:1531–45. 

Bron: BMJ Journal