Nederlandse Brouwers

Kennisinstituut Bier

Kennisinstituut Bier verzamelt en verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Het doel van het Instituut is dat professionals zoals (para)medici, voedingsvoorlichters en beleidsmakers beschikking hebben over op wetenschap gebaseerde kennis die ze in de praktijk kunnen toepassen.

Communicatie & Onderzoek

Om dat te bereiken ontwikkelt Kennisinstituut Bier (voorlichtings)materiaal over de biomedische, psychosociale en voedingskundige aspecten van verantwoorde bierconsumptie. Daarnaast faciliteert Kennisinstituut Bier wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidseffecten van verantwoorde bierconsumptie om gaten in de kennis te vullen. De wetenschappelijke Richtlijnen goede voeding 2015 van de Gezondheidsraad vormen het uitgangspunt.

Aanspreekpunt

De activiteiten van Kennisinstituut Bier bestaan verder uit het organiseren van congressen, lezingen geven en de website www.kennisinstituutbier.nl onderhouden. Op deze website vinden gezondheidsprofessionals achtergrondinformatie, voorlichtingsmateriaal en nieuws over bier en gezondheid. Ook is het instituut aanspreekpunt voor alle vragen over verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid.

Over Kennisinstituut Bier

Kennisinstituut Bier is in februari 2009 opgericht. In het bestuur zitten drie gerenommeerde wetenschappers en een vertegenwoordiger uit de brouwerijsector. Het kantoor is gevestigd in Wageningen, het kennishart van de Food Valley regio. Nederlandse Brouwers financiert Kennisinstituut Bier.

Bekijk voor meer informatie: www.kennisinstituutbier.nl